Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company

Strona główna O nas Założyciel Zarząd Eksperci Referencje Aktualności KRS

Założyciel

Mgr inż. Krzysztof Liminowicz, MBA
Prezes Zarządu
 
Założyciel firmy

Załozyciel w SEBZałożyciel przedsiębiorstwa rozpoczął karierę zawodową w 1992 roku jako absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). W czasie studiów szczególną uwagę zwrócił na wykorzystanie nowych technologii w pracach inżynierskich, a w szczególności technologii informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu. Tematem pracy dyplomowej była „Symulacja komputerowa stanów pracy silnika indukcyjnego trójfazowego”. Była ona poświęcona konstruowaniu silników indukcyjnych trójfazowych. W istocie wykonano innowacyjny program komputerowy wykorzystywany do konstruowania silników indukcyjnych.

W 1992 roku rozpoczął pracę w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. biorąc udział we wdrożeniu procesów oraz procedur związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych. W 1993 roku został awansowany i powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki.

W tym samym okresie rozpoczął studia podyplomowe w Międzynarodowej Szkole Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Był to prestiżowy program realizowany we współpracy z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. W sierpniu 2011 roku Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała prestiżową międzynarodową akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Jest to pierwsza uczelnia biznesowa z Polski, która weszła do elitarnego grona szkół wyższych prowadzących edukację menedżerską na najwyższym światowym poziomie. Akredytację AACSB mają takie uczelnie jak Harvard, Yale i INSEAD. Wraz z uzyskaniem akredytacji AACSB Akademia stała się jedną z 53 uczelni na świecie, które posiadają najważniejsze trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

Decyzja o podjęciu studiów MBA w Polsce pozwoliła m.in. na poznanie i zastosowanie najnowszej wiedzy z zakresu biznesu i zarządzania. W ten sposób uzyskał unikalną możliwość zastosowania najnowszych międzynarodowych koncepcji biznesowych osadzonych w realiach Polski. Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja stworzyła rzetelne podstawy dalszej kariery zawodowej. Studia MBA ukończył z najlepszym wynikiem. Został nagrodzony za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu słuchaczy.  Ponadto uzyskał nagrodę za pracę dyplomową.

W 1995 roku został powołany na stanowisko członka zarząduAkt erekcyjny przedsiębiorstwa, którego celem było uruchomienie działalności w zakresie transportu lotniczego. W maju 1995 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego w Bydgoszczy. W istocie był on współodpowiedzialny za uruchomienie operacji portu lotniczego w Bydgoszczy. Jego działalność została rozpoczęta w 1996 roku.

W tym miejscu należy podkreślić, że sukcesy portu lotniczego są efektem pracy wielu osób biorących udział w przedsięwzięciu, a w szczególności jego pracowników.

W 1998 roku Krzysztof Liminowicz był zaangażowany w projekt, którego nadrzędnym celem było powołanie rynku hurtowego. Pracował także na stanowisku Materials Manager w AMP Polska Sp. z o.o. W tym czasie kilkukrotnie przebywał w Holandii.

 

 

Forum w MalmoW 2000 roku został zaszczycony propozycją udziału w pracach Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. 

Mniej więcej w tym samym okresie został powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A..

W 2001 roku po wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej objął stanowisko Dyrektora Departamentu.

   

  

  

  

 

 

W tym samym roku Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) stał się akcjonariuszem BOŚ S.A. Krzysztof Liminowicz został zaproszony do udziału w nowych projektach. W ramach swoich obowiązków dołączył do grupy trenerów sprzedażowych szkolonych w Polsce i Szwecji. Uzyskał autoryzację BOŚ S.A. oraz SEB jako trener sprzedażowy.

Szkolenie

W uznaniu zasług Krzysztofa Liminowicza w projektowaniu i wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej centrali banku Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. wystosował do niego list uznania.

W 2008 roku Krzysztof Liminowicz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na podstawie decyzji podjętej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta odznaczenie zostało wręczone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Rafała Bruskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Dariusza Kurzawę. Uroczystość odbyła się dnia 03 czerwca 2008 roku (zdjęcie poniżej).

Uroczystość wręczenia odznaczeń

W 2009 roku Prezes Zarządu Krzysztof Liminowicz otrzymał Nominację do tytułu „Orzeł Sukcesu” Akademii Leona Koźmińskiego. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane absolwentom uczelni w uznaniu ich osiągnięć. Uroczystość wręczenia Nominacji miała miejsce w Warszawie w siedzibie Akademii.

Pomimo posiadania stosunkowo wysokich kwalifikacji, wielokrotnie potwierdzonych w praktyce, konsekwentnie doskonali swoje kompetencje zawodowe. Regularnie bierze udział w seminariach, konferencjach oraz szkoleniach.

W kwietniu 2010 roku wziął udział w seminarium, które odbyło się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

Na zdjęciu - Krzysztof Liminowicz w siedzibie UNIDO we Wiedniu.

Poniżej, w trakcie treningu analiz i oceny projektów inwestycyjnych (Seminarium UNIDO, Wiedeń 2010r.).

W październiku 2012 roku, w związku z pracami, których celem jest wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów i usług, wziął udział w seminarium zorganizowanym przez SMA Central & Eastern Europe w Krakowie.

W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomii. W 2013 roku wszczęto przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, który został zamnięty w czerwcu 2017r. Na zdjęciu poniżej, Krzysztof Liminowicz w trakcie uroczystości inauguracji studiów doktoranckich.

Na zdjęciu - Krzysztof Liminowicz w trakcie inauguracji studiów doktoranckich. 

Pan Liminowicz wspiera różnorodną działalność. W latach 80-tych XX wieku był On instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego (między innymi był członkiem Rady Hufca Bydgoszcz Miasto - odpowiednik Rady Miasta). Od kilku lat odbywają się spotkania harcerzy w których bierze on udział.

 

Na zdjęciu poniżej podziękowanie za udzielone wsparcie wystosowane w imieniu uczestników przez organizatorów spotkania.

Bukowina 

Jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych reprezentuje firmę między innymi na targach i wystawach. Na zdjęciu poniżej Krzysztof Liminowicz w czasie prezentacji  w drugim dniu Wystawy Innowacji I Patentów WIPRO 2012 w Bydgoszczy.

 

Informacje o udziale w WIPRO 2012 są dostępne także w serwisie "Aktualności".

W marcu 2014 roku wziął udział w ważnej inicjatywie obywatelskiej, której celem była budowa krytej pływalni. Przedsięwzięcie wzbudziło zainteresowanie mediów. Poniżej widoczny wywiad z Krzysztofem Liminowicz przeprowadzony przez Telewizję Polską po spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miasta Bydgoszczy.

We wrześniu 2014r. Krzysztof Liminowicz wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu. Uroczystość Patriotyczna została zorganizowana przez Kapitułę Polską Bractwa Świętego Stanisława z siedzibą w Warszawie. Spotkanie prowadził Wielki Mistrz Bractwa Ryszard Murat. W trakcie uroczystości wręczono Mu najbardziej prestiżowe kombatanckie odznaczenie „Za Zasługi dla SKOWVM”.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych osób, wśród nich m.in. przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz arystokracji krajowej i zagranicznej. Odznaczenie wręczył Wiceadmirał BSS Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski, Prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jest polskim bohaterem narodowym wymienionym w „Encyklopedii II Wojny Światowej” i kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim i szturmie Berlina.



Na zdjęciu powyżej Krzysztof Liminowicz po wręczeniu odznaczenia

Obecnie jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz strategicznym udziałowcem i Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.

 

Na zdjęciu powyżej Krzysztof Liminowicz przed wejściem do budynku Komisjii Europejskiej
(niedzielny spacer w Brukseli  we wrześniu 2015r.)

 

 

Karykatura potretowa Krzysztofa Liminowicza wykonana w 2007r.

  


  

Dodatkowe informacje o założycielu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu

Ekspert

Inne informacje dostepne są między inymi na wielu stronach internetowych. Proponujemy wykorzystanie przeglądarek internetowych.

 

 
Copyright © 2013 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt - proszę kliknąć tutaj