Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company

 
Strona główna O nas Założyciel Zarząd Eksperci Referencje Aktualności KRS
 

Zarząd

Krzysztof Liminowicz
Prezes Zarządu

President of Management Board

Firmą kieruje jej założyciel -  Krzysztof Liminowicz.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę na stanowiskach kierowniczych i doradczych w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, banku oraz ministerstwie. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za elektroniczne przetwarzanie danych (EDP) oraz został awansowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki. Był Dyrektorem Departamentu Banku w centrali banku notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej był Doradcą Prezesa Zarządu Banku oraz Doradcą Ministra Środowiska. Pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu spółki akcyjnej związanej z transportem lotniczym. Obejmował stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach. Wykładowca na szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz logistyki. Obecnie jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.

Brał udział w wielu przedsięwzięciach gospodarczych, w tym w uruchomieniu portu lotniczego w Bydgoszczy. Autor wielu biznes-planów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, analiz finansowych oraz nowej technologii. Rezultaty jego pracy obejmują (przykłady): wdrożenie systemów i procedur EDP/ICT, poprawa efektywności operacyjnej, tworzenie przedsiębiorstw i uruchomienie ich działalności operacyjnej, rozwiązywanie konfliktów, finansowanie (w tym dotacje UE), zakupy nieruchomości, wdrożenie nowych produktów, budowa nowego zakładu i opracowanie nowej technologii, W wielu przypadkach pomyślna realizacja przedsięwzięć pomogła klientom powiększyć wartość przedsiębiorstwa oraz pozwoliła na utworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Posiada wykształcenie wyższe (MSEE - magister inżynier elektryk oraz MBA – master of business administration). Obecnie jest doktorantem w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach zarządzania i ekonomii.
Uczestniczył w szkoleniach krajowych i zagranicznych. Jest trenerem sprzedażowym autoryzowanym przez banki SEB oraz BOŚ S.A.

Laureat nagród, wyróżnień i odznaczenia państwowego przyznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  
Copyright © 2013 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt - proszę kliknąć tutaj