Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company
WYDARZENIA
Konferencja w Brukseli
21 września 2015r.

PV house - example

Więcej...

Odznaczenie
20 września 2014r.

PV house - example

Więcej...

Nowa inwestycja
18 marzec 2014r.

PV house - example

Więcej...

Panel przedsiębiorstw
24 luty 2014r.

PV house - example

Więcej...

Fotowoltaika - system projektowania
13 sierpnia 2013r.

PV house - example

Więcej...

Modyfikacja serwisów internetowych
07 sierpnia 2013r.

TA

Więcej...

Energetyka odnawialna - koncepcja
30 lipca 2013r.

Więcej...

Nowy kontrahent
15 lipca 2013r.

Więcej...

Energetyka odnawialna - nowe przedsięwzięcie
03 lipca 2013r.

Więcej...

Konferencja w Ministerstwie Gospodarki
21 czerwca 2013r.

Więcej...

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.
05 czerwca 2013r.

Więcej...

Spotkanie z laureatem Nagrody Nabla
29 maja 2013r.

Więcej...

Seminarium Krytyczna Teoria Organizacji
24 maja 2013r.

Więcej...

Seminarium interdyscyplinarne
15 maja 2013r.

Więcej...

Targi Expopower i Greenpower
14 maja 2013r.

Więcej...

Umowa dot. finansowania przedsięwzięć
07 maja 2013r.

Więcej...

Umowa
18 kwietnia 2013r.

Więcej...

Umowa z kontrahentem
18 marca 2013r.

Więcej...

Umowa dot. finansowania przedsięwzięć
07 maja 2013r.

Więcej...

SMA Seminarium - Wrocław

Więcej...

WIPRO TECHNO 2012 - Bydgoszcz

Więcej...

Intersolar - Monachium 2012

Więcej...

Podpisanie umowy w sprawie innowacyjnego przedsięwzięcia

Więcej...

Zgromadzenie Wspólników

Więcej...

 
Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym

Więcej...

Współpraca z Softmaks.pl Sp. z o.o.
 

Więcej...AKTUALNOŚCI

Dotacje w okresie 2014-2020

10 styczeń 2014r.

Dnia 08 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa. Przyjęty określa ramy wykorzystania funduszy europejskich, które będą przyznawane w postaci dotacji w okresie 2014-2020.

W nowym okresie programowania będzie można wykorzystać kwotę ok. 345 mld złotych. W ramach programów operacyjnych dostępnych będzie ok. 320 mld złotych. Trzy miliardy złotych będą dostępne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dodatkowo dostępnych będzie ok. 17 mld złotych w ramach instrumentów oraz programów zarządzanych przez Komisję Europejską oraz ok. 2 mld z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach pomocy technicznej będzie dostępnych ok. 1,2 mld złotych. Na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przeznaczono ok. 290 mln złotych.

Rysunek nr 1 przedstawia podstawową strukturę alokowania środków finansowych w okresie 2014-2020.

Rysunek 1 Podstawowa struktura alokowania środków finansowych w okresie 2014-2020

Całkowita alokacja przyjmuje wartość ok. 345 mld zł. Największym programem jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do którego alokowano 33,32% środków finansowych. Do 16 programów regionalnych alokowano 37,85% środków finansowych.

W okresie 2014-2020 dotację będą dostępne w ramach 6 ogólnopolskich programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych.

Programy ogólnopolskie

Zaplanowano sześć programów ogólnopolskich, które obejmują różne dziedziny.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem programu jest m.in. realizacja przedsięwzięć w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia i kultury. Dostępna alokacja to 114,94 mld zł. Program adresowany jest do podmiotów publicznych oraz prywatnych.

Program Inteligentny Rozwój

Wsparcie finansowe dostępne w ramach tego programu będzie przeznaczone na zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Beneficjentami programu będą instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz nauka. Dostępna alokacja to 35,98 mld zł.

Program Wiedza Edukacja i Rozwój

Program przeznaczony jest na finansowanie działań społecznych. Oferowana będzie m.in. pomoc dla osób pozostających bez pracy, wykluczone lub osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje. Dostępna alokacja to 18,46 mld zł.

Program Polska Cyfrowa

Środki finansowe dostępne w ramach tego programu będą przeznaczone na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Beneficjentami programu będą głownie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe oraz organizacje samorządowe. Dostępna kwota alokacji to 9,42 mld zł.

Program Polska Wschodnia

Program ten stanowi dodatkowe wsparcie dla województw Polski Wschodniej. Dotacje przeznaczone będą m.in. na wsparcie konkurencyjności i innowacyjności oraz promocję na rynkach międzynarodowych. Zakłada się wsparcie w zakresie działalności badawczo rozwojowej. Środki finansowe przeznaczone będą także na rozwój komunikacji wewnętrznej. Dostępna kwota alokacji to 8,84 mld zł.

Program Pomoc Techniczna

Celem programu jest finansowanie systemu wdrażania dotacji UE w Polsce. Prowadzone będą m.in. działania edukacyjne i promocyjne. Dostępna kwota alokacji to 2,92 mld zł.

Programy regionalne

Każde województwo będzie realizować własny program operacyjny. Celem tych programów będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia mieszkańców wykorzystując specyficzne zasoby dostępne w regionie. Do działań priorytetowych należą m.in.: wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia, włączenia społecznego, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki i transportu.

Rysunek nr 2 przedstawia dostępne alokacje w poszczególnych regionach.

Rysunek 2 Alokacja w programach regionalnych w okresie 2014-2020

Całkowita alokacja w programach regionalnych przyjmuje wartość ok. 130,58 mld zł. Największą wartość wsparcia otrzyma województwo śląskie (11,12%) oraz małopolskie (9,20%). Najmniejszą wartość wsparcia uzyskają województwa opolskie (3,02%) oraz lubuskie (2,9%).

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o programach wsparcia finansowego, które planowane są w okresie 2014-2020. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: tel: +48.52.375.32.23, email: poczta@capital-assistant.pl .

Nasze usługi w zakresie dotacji unijnych prezentowane są w serwisach:

Inżynieria i doradztwo

Capital Assistant


 

 

Opracowano na podstawie:

  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (wstępny projekt), Warszawa, 19 lipca 2013r.

  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Załączniki do Umowy Partnerstwa (wstępny projekt), Warszawa, 12 lipca 2013r.

  3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Rząd przyjął projekty dokumentów na nową perspektywę finansową. Informacja prasowa. Warszawa,   08 stycznia 2014r.

 

ARCHIWUM

Artykuły achiwum

Autonomiczne systemy fotowoltaiczne
30 sierpień 2013r.

 

Dopasowanie paneli
31 lipca 2013r.

 

Fotowoltaika – nowe wyzwania dla Polski
25 lipca 2012r.

Wystawa Innowacji i Patentów WIPRO TECHNO 2012
20-21 czerwca  2012r.
 
 
Miejsce montażu ogniw słonecznych
30 maja 2012r.
 

Małe generatory wiatrowe osi poziomej

27 kwietnia 2012r.


Systemy wytwarzające energię elektryczną.
31 stycznia 2012r.


Małe projekty energetyczne.
27 luty 2012r.


Fotowoltaika - innowacyjne rozwiązania do wytwarzania energii elektrycznej
28 marca 2012r.
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009

Biuletyn - czerwiec 2012r.

Edycja polska

Biuletyn - grudzień 2005r.

Edycja polska

Biuletyn - wrzesień 2006r.

Edycja angielska

Biuletyn - wrzesień 2006r.

Edycja polska

     
 
Copyright © 2012. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: tel.: +48.52.375.32.23; faks:+48.52.375.32.23; email: poczta@pwig.pl; www.pwig.pl .