Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company
LOGO


  KRS Nota prawna
RAMOWY ZAKRES USŁUG


Inżynieria i doradztwo

Projektowanie, planowanie i wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć. Analiza i opracowanie dokumentacji w celu uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz pozyskania kapitału z innych źródeł. Inwestycje bezpośrednie. Studia wykonalności. Analizy i opracowania.

Rozwiązania finansowe

Głównym celem usług konsultingowych i pośrednictwa oferowanych w tej domenie jest zwykle pozyskanie kapitału potrzebnego m.in. do uruchomienia i rozwinięcia działalności, zakupu maszyn i urządzeń, budowy domu, zakupu mieszkania.

Usługi handlowe

Poszukiwanie w kraju i zagranicą dostawców surowców, materiałów, półproduktów i klientów. Oferowany pakiet usług obejmuje także zarządzanie produkcją na zlecenie oraz zarządzanie procesem realizacji zleceń. Oferta produktów wytwarzanych przez naszych klientów.


Wystawa

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych na Wystawie Innowacji i Patentów (czerwiec 2012r.), która organizował Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Prezes Zarządu Krzysztof Liminowicz (drugi od lewej – z czerwonym krawatem)
.

PRZEDSIĘWZIĘCIA


Informacja o przedsięwzięciach jest opracowywana
     
 
Copyright © 2018 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: tel.: +48.52.375.32.23; faks:+48.52.375.32.23; email: poczta@pwig.pl; www.pwig.pl .